Velikani - Petar Bojović

Petar Bojović (1853-1945)

Učestvovao je, kao pitomac Artiljerijske škole, u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878, a 1885. istakao se hrabrošću u srpsko-bugarskom ratu u borbama na Vrabči, Slivnici, u Dragomanskom tesnacu, kod Caribroda i Pirota.

Kao načelnik Štaba Prve armije u Prvom balkanskom ratu, doprineo je pobedama nad Osmanlijama u Kumanovskoj i Bitoljskoj bici.

U Drugom balkanskom ratu probio je na Rajčanskom ridu bugarske položaje, što je odlučilo ishod i Bregalničke bitke i rata.

U Prvom svetskom ratu komanduje Prvom armijom. Najteže mu je bilo 1915, kada se srpska vojska, pod pritiskom višestruko nadmoćnijih neprijatelja Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske, povlačila na Kosovo.

Sa mnogo slabijim snagama sprečio je Bugare u proboju prema Kosovu i time olakšao srpskoj vojsci i izbeglicama da se povuku na Jadran. Organizovao je i prebacivanje vojske na Krf i u Bizertu.

Na Solunskom frontu sredinom 1916. pokreće ofanzivu, kojom su oslobođeni Kajmakčalan i Bitolj. Na čelu Prve armije 1. novembra 1918. godine pobednički je ujahao u Beograd i tako postao simbol njegovog oslobođenja.
Kada je 20. oktobra 1944. Beograd oslobođen i drugi put, doživeo je tragičnu sudbinu...

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.
Proizvodnja 2018. godina