Likovne tehnike: Crtež

Likovno delo na kojem je sve izraženo linijom zove se crtež. To je, ujedno i pomoćno sredstvo u slikanju, grafici, vajanju i arhitekturi. Crtež može biti urađen olovkom, kredom, perom, četkicom, a linija može biti prava, kriva, tanka, debela, isprekidana.

O crtežu kao likovnoj tehnici govori slikar Zoran Aleksić Koki.

Stručni saradnik je mr Dijana Milašinović - Marić, urednik serije je Ljiljana Strahinjić, a reditelj Breda Čoš.