Dositej, putnik prosvećenosti - Ključ Evrope

Put u London 1784. godine je vrhunac Dositejevih putovanja. On je tada zreo mislilac, autor prve štampane knjige, ali i dalje gori od mladalačkog uzbuđenja u susretu sa Londonom.

U šestom nastavku naše TV sage o Dositeju pratimo: Zašto mu se, kako kaže, čini da se iznova u nekom novom svetu rodio kad je stigao u ovaj grad? Od kakve je važnosti za njega i nas njegov susret sa Londonom? Šta je ovde dosegao i kako su ga slučaj, ali i upornost doveli do izuzetno zanimljive škotske zajednice trgovaca i intelektualaca koji su bliski kralju i premijeru Velike Britanije?U ovoj epizodi govori autorka knjige: „Dositejev krug", profesorka Persida Lazarević di Đakomo sa Univezuiteta u Peskari i profesorka dr Vendi Brejsvel sa Londonskog univerziteta.

Jedan važan i uzbudljiv trag Dositejevog života u Londonu otkriva nam kustos Britanskog nacionalnog muzeja Milan Grba.