Art zapisi o prirodi 2-5

Prvo mesto susreta slikarstva sa prirodom jesu pejzaži. Malo je slikara koji nisu naslikali makar jedan pejzaž.

Naivna je pretpostavka da slikar nosi svoj štafelaj i pribor u prirodu da bi pronašao zanimljive detalje, i samo ih verno preslikao na svoje platno. Bila bi to samo imitacija savršenstva prirode, njenih oblika i boja, obična deskriptivna slika bez poruke.

Slikar u svoje delo unosi jedinstveni doživljaj i zato mnogo toga odstupa od onoga što bi videlo oko običnog čoveka. Često ne bismo mogli ni da prepoznamo ono što je umetnik naslikao gledajući u taj isti delić prirode, jer pejzažista tome daje neki poseban pečat, prenoseći poruku mitskog, estetskog ili sasvim ličnog značenja.