Čitaj mi!

Srpska muzika kroz vekove - Vojvođanski muzičari u 19. veku

U seriji „Srpska muzika kroz vekove“ gledaoci mogu sagledati istoriju srpske muzike kao niz kulturnih pojava pod različitim okolnostima, još od vremena paganstva, prodora hrišćanstva, feudalnog doba, vizantijskih uticaja, turskog ropstva, muzike u Miloševoj kneževini, pansloveskog romantizma pa sve do prvih decenija XX veka kad konačno srpska muzika postaje deo globalnog mainstream-a.

Urednik i scenarista je Branislav Jarić, naratorka dr Aleksandra Paladin, saradnica na scenariju Marina Marković