Čitaj mi!

Srpska muzika kroz vekove - Davorin Jenko

U seriji „Srpska muzika kroz vekove", Obrazovno-naučnog programa, gledaoci mogu sagledati istoriju srpske muzike kao niz kulturnih pojava pod različitim okolnostima.

Ovaj serijal bavi se muzikom od vremena paganstva, prodora hrišćanstva, feudalnog doba, vizantijskih uticaja, turskog ropstva, muzike u Miloševoj kneževini, pansloveskog romantizma, pa sve do prvih decenija 20. veka kada konačno srpska muzika postaje deo globalnog mainstream-a.

Urednik Branislav Jarić