Čitaj mi!

Likovne tehnike - Akvarel

Akvarel je likovna tehnika koja se radi vodenim bojama.

Boja se koristi sa dosta vode i na belom papiru, a umetnik može da iskaže spontanost trenutnih doživljaja.

O akvarelu, boji, valerima govori slikar Zoran Aleksić Koki.

Stručna saradnica je mr Dijana Milašinović-Marić, urednica serije je Ljiljana Strahinjić, a rediteljka Breda Čoš.