Čitaj mi!

Slovarica- Slovo J

U svakoj emisiji deca imaju priliku da vide i saslušaju priču o jednom slovu naše azbuke. U svakoj od 30 epizoda, likovi nas upoznaju sa običajima, pesmama i igrama našeg podneblja.

Projekat je pokrenuo Program za dijasporu i prvenstveno je namenjen našoj deci u inostranstvu, ali i deci u zemlji, uzrasta od pet do osam godina.

Reditelj: Petar Stanojlović
Saradnik na scenariju: Nikolina Popović Milatović