Svetski dan muzike - Dečji hor RTS

U Beogradu je, 2013. godine povodom obeležavanja Svetskog dana muzike-21. Juna, obeležen još jedan značajan dan.

Naime, tada je Dečji hor RTS-a proslavio 65 godina od svog osnivanja. Ansambl koji je svoju prvu probu održao 20. decembra 1947. godine, pod upravom Ljubomira Kocića, do danas je nastupao na brojnim manifestacijama i koncertima, predvođen značajnim dirigentima, među kojima svakako treba istaći Zlatana Vaudu i njegovo zlatno doba.

Dečji hor RTS-a je tog 21. juna 2013. godine, nastupio pod vođstvom Snežane Despotović, a na programu su bila dela Betovena, Baha, Mocarta i Šuberta, pesme doćih autora, kao i filmske teme.