Biseri i povelje: Nemanjići - Stvaranje kulta

Veliki župan Stefan Nemanja bio je rodonačelnik svetorodne loze Nemanjića koja je Srbijom vladala puna dva veka. Bio je hrabar ratnik i mudar političar, osnivač prve srpske srednjovekovne države u Rasu. Budući da je ostavio dubok trag u celokupnom verskom i političkom životu srpskog naroda, njegovi sinovi Stefan i Sava pobrinuli su se da se monah Simeon, nekada veliki župan, proglasi za svetitelja. Dr Danica Popović iz Balkanološkog instituta govoriće o tome kako je stvaran kult Svetog Simeona, kako su njegove mošti iz Hilandara stigle u Studenicu, šta je mirotočenje i kako je manastir Mileševa takođe postala značajno kultno središte kada je telo Svetoga Save preneto iz Trnova u Mileševu.