Aleksandar Sedlar: Mesečeva kći

Srpsku bajka Aleksandra Sedlara „Mesečeva kći“, za violončelo (Maja Bogdanović), orkestar (Simfonijski orkestar RTS) i naratora (Dragoljub Mićko Ljubičić) izvedena je na beogradskom Kolarcu 2017. godine.

Na inicijativu čelistkinje Maje, ovu bajku za decu i odrasle naručio je dirigent Lior Šambadal sa Berlinskim simfoničarima, a prva verzija na nemačkom jeziku premijerno je izvedena u martu 2014. u sali Berlinske filharmonije.