Pop ekspres, 1. emisija

Muzička redakcija Televizije Beograd, u sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog veka poklanjala je naročitu pažnju programu namenjenom mladima. Među emisijama koje su se bavile novim kretanjima u muzici bio je i serijal Pop ekspres.