Izvorni folklor i džez Lale Kovačeva

Zajedničko muziciranje izvornih frulaša, pevačke grupe Paganke, trubača Feada Sejdića i istaknutih džez muzičara Lale Kovačeva, Vojina Draškocija, Goce Dimitrova, Uroša Šećerova i Vlatka Stefanovskog. tradicionalna muzika dobija novu etno-džez dimenziju.

Tradicionalna muzika dobija novu etno-džez dimenziju.