TV feljton-U dubini stare šume

Zemlja se prekraja postajući velika kanta za smeće. Sa ovakvom ocenom retko ko se danas ne bi složio. Problem zagađenja vode, zemljišta i vazduha na globalnom nivou je zabrinjavajući. Brine i nas.

Ali ovakva ocena je izneta i davne 1974. godine, kada je snimljena ova emisija. I tada su ljudi bili izloženi štetnim gasovima, hemikalijama i prekomernoj buci. I tada je bilo onih koji su bez oklevanja okretali leđa životu u urbanim sredinama i svoje novo mesto pod suncem pronalazili u prirodi.

Ovo je priča o takvim ljudima i jednoj čudesnoj šumi u somborskom kraju. Istovremeno, to je i priča o svima nama danas i našem neuspehu da ne prekrajamo planetu u veliku kantu za smeće.

Autori: Zvonko Simonović i Zaviša Stojković