Balkanski ratovi-Stvaranje Balkanskog saveza

Istoričari balkanolozi, u periodu od 1992. do 2012. godine, izneli su niz novih, često protivrečnih viđenja događaja iz 1912. i 1913.

Ti su događaji različito tumačeni, u zavisnosti od toga kom balkanskom narodu pripadate. Za neke su to, piše srpska istoričarka Dubravka Stojanović: „Dani velikog obračuna", „ostvarenje zavetne misli", „osveta Kosova", „nastavak borbe za krst časni i slobodu slavnu", ili „najpopularniji ratovi u srpskoj istoriji". Drugi, poput bugarskog akademika Georgija Markova, postavljali su pitanja: „Da li je i u kojoj meri Evropa bila svesna problema ljudskih prava u osmanskim provincijama sa hrišćanskim stanovništvom? Da li su, osim rata, postojale i druge mogućnosti za ostvarenje autonomije i poštovanje prava Bugara i ostalih hrišćana?"

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Nikola Lorencin.

Proizvedeno 1992.g odine