Slikari i vajari - Sava Šumanović

U stvaralaštvu Save Šumanovića (1896-1942), jednog od najznačajnijih slikara srpske umetnosti 20. veka, izdvajaju se dve celine: jedna, koja pripada mladosti i Parizu gde se školovao, druga – njegovim zrelima godinama, zavičaju i svetlosti sremskih pejzaža. U toj borbi između Pariza i Šida, kubizma i realizma, teorija i istinskog osećanja, zgusnuta je drama Šumanovićevog života i poezija njegovog slikarstva.

Za vreme Drugog svetskog rata Šid ulazi u sastav NDH. Ustaše su na Veliku Gospojinu, 28. avgusta 1942. godine, iz Šida odveli sto pedeset Srba među, kojima i Savu Šumanovića, u Sremsku Mitrovicu gde su ih, nakon mučenja, streljali 30. avgusta. Sahranjeni su u masovnoj grobnici.

U emisiji su prikazana dela ovog izuzetnog umetnika koji je na listi 100 najznamenitijih Srba. Najveći broj njegovih slika čuva se u Šidu, u galeriji koja nosi njegovo ime. Slika „Kupačica", koja se od 1927. godine nalazi u Muzeju Ežena Budena u Onfleru, Francuska, našoj kulturnog javnosti bila je nepoznata 85 godina.

U čast Savi Šumanoviću ustanovljena je slikarska nagrada koja nosi njegovo ime.

Autor: Mika Milošević
Godina 1983.