Ljudi -Treći čovek

Epizoda „Treći čovek“ je dirljiva priča o penzioneru Dragu Vrhovskom snimljena 1971. godine u Zagrebu.

Drago je nizu svojih penzionerskih preokupacija, kao što je, na primer, statiranje na filmu, priključio i muziciranje na citri. Ekipa serijala „Ljudi" zabeležila je njegova razmišljanja o životu i mladima sa kojima se susreće na ulicama Zagreba, ali i umeće sviranja na ovom nesvakidašnjem instrumentu. Deo zvučnog zapisa iz ove dokumetarne emisije poslužio je kao audio lajt motiv za špicu čitavog serijala.

Scenarista i reditelj: Srđan Karanović
Urednica: Zora Korać
Proizvedeno 1972. godine