Riznice kulturnog blaga -Memorijalna arhitektura

Od početka razvoja ljudskog društva razvijala se i arhitektura. Na prostoru naše zemlje prisutni su brojni primerci početka memorijalne arhitekture, poput arheološkog nalazišta Lepenski vir, koji je bio sedište jedne od najvažnijih i najsloženijih kultura praistorije.

U ovoj emisiji serijala Riznice kulturnog blaga, o memorijalnoj arhitekturi govori arhitekta Bogdan Bogdanović (1922-2010), dekan beogradskog Arhitektonskog fakulteta, jedan od osnivača Međunarodne akademije arhitekture, nekadašnji gradonačelnik Beograda i nosilac brojnih regionalnih i evropskih priznanja. Bogdanović je autor preko 20 memorijala širom regiona i autor najznačajnijih spomenika u Beogradu, Mostaru, Jasenovcu, Garavicama, Prilepu i Kruševcu.

„Memorijalna arhitektura je memorijalna umetnost i govori jezikom lako razumljivim svim ljudima. Čovek obraćajući se vremenu budućem i objašnjavajući svoje zamisli, svoju verziju svoga smisla postojanja, nastojao je da govori trajnim simbolima. Sama ta ambicija čovekova da se obraća ljudima budućnosti i da im sa punom iskrenošću govori o sebi i o svojim najintimnijim idejama čini mi se da pokazuje opštu ljudsku veru u život i u čoveka uopšte", reči su Bogdana Bogdanovića, čija dela nastavljaju svoj život nošena njegovom idejom da budu trajni simbol mesta i vremena u kojem su nastali.

Urednik Milivoje Begenišić, proizvodnja 1980. godina