Neobavezno -Mlado beogradsko novinarstvo

Novinarstvo je uvek mlado, samo novinari stare. Tom rečenicom počinje emisija serijala „Neobavezno“ o „mladom beogradskom novinarstvu“.

O uslovima rada i svom viđenju profesije „sedme sile" govorili su Predrag Milojević, novinar veteran „Politike", glavni i odgovorni urednici listova „ITD", „Intervju" i „Student", Milenko Pajović, Aleksandar Tijanić i Stevo Batić, zamenik glavnog i odgovornog urednika NON-a Zdravko Huber, urednica „Intejvua" Mirjana Bobić, novinari Miroslav Kos, Dragan Kremer i Dubravka Rajh, reditelj Goran Marković, docent Univerziteta umetnosti Nebojša Pajkić i muzičar Dejan Cukić.

Urednik Srđan Karanović, reditelj Vladimir Đurić. Proizvedeno 1984. godine.