Čitaj mi!

Ostavština za budućnost – Marko Ristić

Rođen je u Beogradu, gde je završio Filozofski fakultet. Bio je urednik i izdavač većine nadrealističkih listova i publikacija između dva rata; posle Drugog svetskog rata ambasador u Francuskoj; dopisni član JAZU; član Saveta federacije.