Čitaj mi!

Pesničke vedrine - Milan Dedinac

Pesnik Milan Dedenac (1902-1966) posmatrao je poeziju kao iskorak iz sebe i vremena i kao projekciju budućih događaja.

Pesma mu služi za iskazivanje drugačijeg sadržaja života. Kroz nju se oslobađa teskobe i pokazuje svoje kosmološko osećanje sveta.

Pesma je i mogućnost za pobunu protiv nasilja.

Stihove kazuju glumci Marija Krunić i Mladen Obradović.
Urednik: Radomir Putnik