Ostavština za budućnost - Oskar Davičo

Putevima nadrealiste hoditi, ponekad može da referira i obrtnu sintagmu: uputiti se nadrealnim putevima

Takvim primerom behu i staze Oskara Daviča, srpskog pesnika i prozaiste, profesora, borca, robijaša, neumornog putnika, prevodioca. Sijavši u svojim doslednim moralnim principima i privođenju modernističkih dahova u srpsku književnost, Davičo je bio svetionik svih perioda merenih po aršinima ideologija. U intimnom nedogledu introspekcije sopstvene ličnosti i personalne istorije, Davičo u emisiji govori u prvom licu.