Tajne Jadrana – Amfore sa Pernata

Emisija prati rad ronilačkih ekipa koje vade amfore sa potpopljenih antičkih galija. Snimljeno je i suđenje kradljivcima amfora na Cresu.

Urednik Petar Đurić, proizvodnja 1974. godina