Pravo na sutra-Medimus, matični Prizren i priključenija

U carskom Prizrenu, u kome se vekovima negovala muzička kultura, u kome su nastajale i kome su bile posvećene neke od najlepših kompozicija - petu godinu zaredom održava se Medimus, međunarodni festival srednjovekovne muzike.

Stari spisi otkrivaju da je prvi poznati srpski srednjovekovni muzičar bio Dragan Prizrenac. Svirao je na dubrovačkim trgovima u prvoj polovini 14. veka, a na dan krunisanja cara Dušana, u Skoplju, 16. aprila 1346. godine svirao je carsko kolo i baš u njegovom rodnom gradu Društvo prijatelja manastira Svetih arhangela, organizuje ovu jedinstvenu smotru.

Pre dve godine (2020), za razliku od prethodne četiri kada se sve dešavalo u crkvi Svetog spasa, na Kaljaji, nad samim Prizrenom, smotra je izmeštena u okrilje samog manastira Svetih arhangela, zadužbinu cara Dušana, gde je ovaj vladar prvobitno i bio sahranjen.

Ideja da se srednjovekovni duh i kultura, organizacijom Festivala pred kraj leta, vraćaju Prizrenu i njegovim retkim srpskim stanovnicima, zatim ljudima koji su iz carskoga grada nevoljno izbegli, ali mu se sa setom vraćaju, kao i dragim gostima, realizuje se iz godine u godinu, proteklih pola decenije.
Tako je i ove, u nešto drugačijim okolnostima.

U Prizrenu i okolini sasvim je malo i sve je manje Srba. I to uglavnom, starijih ljudi, čija su deca rasuta daljinama, egzistencijalnim bitkama, potragom za mirnim, sigurnijim životom. Ovo je bila prilika da posetimo i neke od njih, u Potkaljaji i obližnjem selu Novake.

Autorka i urednica emisije Tatjana Manojlović