Profesionalci-Jevgenij Baranov novinar

Rođen je 1970. godine u Moskvi. Završio je Ruski državni univerzitet društvenih nauka.

Kao novinar Prvog kanala, najgledanijeg i najpopularnijeg u Rusiji, izveštavao je a mnogih kriznih područja uključujući i bombardovanje Jugoslavije 1999. godine. Predsednik Putin 2001. godine odlikovao ga je Ordenom za hrabrost.

Dobitnik je nacionalne televizijske nagrade za reportažu u kojoj je istraživao trgovinu organima kidnapovanih Srba na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2001. godine. Kao novinar više od 40 puta bio je u južnoj srpskoj pokrajini šaljući izveštaje za rusku televizij.
Autor je više dokumentarnih filmova o položaju Srba na Kosovu i Metohiji. Od februara 2021. godine direktor je ruskog centra za kulturu i nauku u Beogradu - Ruski dom.

Autor emisije Dragan Stanojević