Velikani - Jovan Ristić (1831-1899)

Velikani - Jovan Ristić (1831-1899)

Politička i državnička karijera Jovana Ristića počela je dolaskom Obrenovića na vlast. Naime, kada je smenio Iliju Garašanina, za novog "prezidenta ministerstva" knez Mihailo je imenovao Jovana Ristića. On je, posle ubistva kneza Mihaila, predvodio delegaciju koja je dovela iz Pariza u Beograd maloletnog kneza Milana. Skupština mu je postavila stalno namesništvo u sastavu: Milivoje Petrović Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović. Ristićev veliki uticaj, popularnost, autoritet i držanje u početku su imponovali mladom knezu Milanu koji je bio uvek sklon da prati njegov rad i da čuje njegovo mišljenje. Docnije je počeo da ga nervira, pa je vrlo često dolazio na pomisao da mu dovikne: "Ej, more ti zaboravljaš da sam ja gospodar, a ti državni sluga!"

Narodna skupština kneževine Srbije 1878. usvojila je odredbe Berlinskog ugovora, a knez Milan odao je i javno priznanje Jovanu Ristiću da je u Berlinu "srpsku stvar zastupao sa toliko mudrosti i patriotizma". Posle toga punih sedam godina Jovan Ristić nije obavljao nijednu državnu dužnost...

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović
Reditelj Ivan Popović