Trag u prostoru-Ljubavni zov kralja šume

Negde krajem leta i početkom jeseni rika jelena je centralni događaj u svakom jelenskom lovištu. Počinje krajem avgusta i traje do sredine septembra. Na čistinama u šumi jeleni okupljaju svoj harem, svoje košute i ljubomorno ih čuvaju od drugih jelena, od suparnika. Tu na rikalištu, u zanosu, pevaju svoju ljubavnu pesmu.

Jelen je najkrupniji divlji preživar u našim lovištima. Naseljava raznovrsna staništa, od ritskih šuma malih nadmorskih visina, obraslih uglavnom mekim lišćarima, preko pobrđa i niskih planina u pojasu hrastovih i bukovih šuma, sve do alpske zone i granice vegetacije.

Šuma im je i dom i utočište u koje se sklanjaju pred čovekom i predatorima. U šumi se hrane, odgajaju podmladak i odmaraju. Vole svetle i široke šume gde im rogovi ne zapinju za granje.

Jeleni imaju veoma istančan i vid i sluh i njuh. Na ispašu kreću uglavnom noću, i to kasno uveče ili u rano jutro. Poseduju izuzetnu snagu i sposobnost dugotrajnog hodanja. Brzi su u trku, ali i odlični plivači. Za njih je karakteristično da su to životinje koje imaju sezonsku migraciju. U proleće kreću u potragu za svežom travom i mladim pupoljcima, a zimi se skupljaju u krda i odlaze u krajeve gde će lakše provesti hladne zimske dane.

Divimo im se iz potaje. Iščekujemo i osmatramo sa čeka i na prosekama. Nadamo se da će negde iz dubine šume izroniti i baš tu ispred nas pokazati se u svoj svojoj lepoti. Ali, šta mi zapravo znamo o jelenima, o njihovom izgledu, staništu, ishrani, načinu života? Šta im daje tu kraljevsku lepotu?

Priča o jelenima nije samo priča o lepoti, snazi, dostojanstvenosti tih kraljeva šume. Priča o jelenima je priča o lovištima i lovu, poenima, kapitalcima i trofejima.

Urednica: Milica Barjaktarević