Monotematska emisija- Preko mora do Karađorđeva

Uoči Prvog svetskog rata u Americi je živelo oko četrdeset pet hiljada Srba. Iz Njujorka je parobrodima Zvezda i Evropa krenulo pet hiljada Srba i Hrvata koji hitaju kao dobrovoljci u Srbiju.

Posle rata, porodice srpskih dobrovoljaca kolonizovane su u Baranju, Bačku i Banat. U Banatu su osnovana nova naselja: Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Karađorđevo. Njihovi potomci i danas čuvaju uspomenu i sećanje na veliku hrabrost predaka i njihou žrtvu za rslobodu.