Velikani Srpske vojvodine-Sava Tekelija

Projekat "Velikani srpske Vojvodine", realizovan je u okviru programa obeležavanja 100 godina od prisajedinjena vojvođanskih krajeva Kraljevini Srbiji. Serijal obuhvata igrano-dokumentarni sadržaj od 28 epizoda kratke forme.

U njemu su sublimirani istorijski događaji i ličnosti od trinaestog do dvadesetog veka, sa naglaskom na period nacionalnog buđenja srpskog naroda u Austrougorskoj u drugoj polovini devetnaestog i prvim decenijama dvadesetog veka.

Ova epizoda posvećena je liku i delu Save Popovića Tekelije (1761-1842) prvom Srbinu doktoru prava, osnivaču jedne od najvećih zadužbina izvan Srbije-zavodu Tekelijanuma (Budimpešta), predsedniku Matice srpske, filantropu i ktitoru.