Ostavi sve i čitaj-Fenomen čitanje

Zašto je čitanje u savremenom svetu zaboravljena duhovna i intelektualna disciplina? Gde su koreni latentnoj odbojnosti ovdašnjeg čoveka prema knjizi? Šta se menja u čovekovoj fizionimiji i šta bezuslovno gubimo sa izumiranjem čitanja? Zbog čega je čitalačka pismenost pojedinca temelj razvoja svakog društva? Zašto je neko davno rekao: Ko je savijen nad knjigom, taj uspravno hoda? I, šta je čitanje u stvari?

Autorka i urednica: Gorica Zarić Jovanović