Čitaj mi!

Velikani-Milunka Savić

Nije učila školu. Ta skromna i ćutljiva mlada i lepa čobanica imala je mnoge prosce. Gledali su je momci na vašarima. Uzdisali za njom. Ali ona je, umesto doma i porodice – kako se očekivalo u patrijarhalnom društvu Srbije – izabrala rov i pušku.

Kad je počeo Prvi balkanski rat, odsekla je pletenice, stavila šajkaču, obukla muške čakšire i koporan i krenula za Beograd, u nameri da spase od mobilizacije jedinoga brata. Predstavila se vojnoj komandi pod imenom Milun Savić. Kada je ranjena, otkriveno je da je žensko. Bila je u prvim borbenim redovima u bitkama na Ceru, Drini, Kolubari, Lazarevcu, Kosmaju i Kačaniku. Ranjavana je šest puta.

Vrhovna komanda savezničkih armija izdala je naređenje da se pred strojem u stavu mirno svih trupa Antante pročita pohvala junaštvu srpskog narednika Milunke Savić. Sedam godina provela je u ratu i po rovovima. Bez odsustva. Odlikovana je 12 puta. Ona je žena sa najviše ordenja u istoriji ratovanja. Odbila je ponudu da se preseli u Francusku i da dobija francusku vojnu penziju. Zaljubila se u pet godina mlađeg momka. Venčali su se i dobili ćerku Milenu. Putovala je sa saborcima u Grčku i u Francusku u srpskoj narodnoj nošnji i sa ordenjem na grudima. Umrla je 5. oktobra 1973. u krugu porodice... 

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.