Čitaj mi!

Sasvim prirodno-Povratak jelena 31.5.2020.

U ovoj emisiji pratimo proces naseljavanja jelenske divljači na neke od naših planina.

U prirodi se sve zasniva na ravnoteži, a za to je potreban raznovrstan biljni i životinjski svet. Sa druge strane je čovek koji gradi puteve, širi naselja i gradove, zagađuje. On remeti tu ravnotežu i zato je njegova dužnost da, kada god i koliko god je to moguće, vrati prirodi oduzeto.

Ovaj projekat ponovnog naseljavanja jelena nije lak, niti kratak, ali današnji napori će obezbediti bolju i zdraviju životnu sredinu za buduće generacije.

Autor Jovan Memedović