Čitaj mi!

Ostavi sve i čitaj: Radovan Beli Marković

U vremenu izmenjenih kulturnih postulata i neprihvatljivog sistema vrednosti, poziv na čitanje postaje apel za duhovni i intelektualni opstanak. Emisija Ostavi sve i čitaj sa izabranim sagovornicima preispituje teme iz kulturnog, umetničkog i društvenog života sa idejom da ukaže na nezamenljive aspekte obrazovanja i čitanja u osvajanju elementarnih ljudskih sloboda.

Pisac Radovan Beli Marković u ambijentu lajkovačke biblioteke, kojoj je posvetio čitav život, govori o bibliotekama koje stvaraju gradove, poluistinama u polustvarnosti, kategoriji stida u današnjem vremenu i o jeziku kojim čuvamo našu najdragoceniju imovinu - sebe i naše sopstvo. Priseća kako je u ranom detinjstvu ukućanima naglas čitao Hajduk Stanka, Srpsku trilogiju, Stojana Mutikašu, otkriva kako su mu čitavog života srpski pisci bili oslonac i poziva gledaoce na čitanje rečenicom: „Onaj ko ume da čita, a ne čita, taj je samog sebe opasno poharao".

Autorka i urednica emisije je Gorica Zarić, muzička urednica Nevena Popović, reditelj Ivan Milanović.