Život i standardi- Čija je imovina

Mnogo je primera sa uzurpiranom imovinom na Kosovu i Metohiji. Procene su da je više od milion zemljišnih parcela prisvojeno. Podaci govore da su Srbi i dalje većinski vlasnici zemlje na Kosmetu bez obzira na sve okolnosti na terenu.

Posle proterivanja više od 250.000 Srba 1999. godine njihova imovina postala je predmet albanskog plena. Mnoge kuće su najpre opljačkane, potom spaljene i do temelja uništene. U veliki broj srpskih kuća i stanova uselili su se uzurpatori koji su na nelegalan način tu imovinu preveli na sebe.

Porodica pokojnog Vladimira Vasića iz Straže kod Novog Brda zbog otimača je ostala bez 24 hektara zemlje. U Talinovcu kod Uroševca na placu Novice Dobrosavljevića Albanci su napravili groblje. Porodica Marić iz Miloševa je ostala bez imovine jer je prvi komšija Albanac na njihovom posedu sagradio benzinsku pumpu. I porodica Dragojević iz Peći pored svoje imovine živi podstanarskim životom u Kragujevcu. Njima je porodica Zeka opljačkala i prisvojila svu imovinu i na placu Dragojevića su izgradili parking prostor.

U ovoj emisiji "Pravo na sutra" videćemo i druga svedočenja prognanih Srba čija je imovina oteta.

Pravnici projekta Besplatne pravne pomoći ušli su u koštac sa problemima raseljenih Srba za čiju se imovinu bore pravnim mehanizmima.

U tom poduhvatu sreću se sa velikim izazovima, koje kažu, u pravnoj paksi ne pamte.

Autorka Svetlana Vukmirović, proizvedeno 2018. godine