Kvadratura kruga- Kopaonik i vodovod

Tridesetih godina prošlog veka Dragoljub Mijatović iz sela Žutica, smeštenog ispod Kopaonika, napravio je jedan poduhvat o kome se i danas govori u Raški i okolini.

On je doveo vodu sa Kopaonika do svog sela prokopavši kanal dug 18 kilometara kako bi napajao svoje voćnjake i vinograde. I to ne bi bilo ništa neobično da deo trase tog vodovoda ne prolazi kroz surove litice, na kojima je Dragoljub sa svojim radnicima kopao vezan za stene ispod kojih je provalija duboka 300 metara.

Druga priča u ovom izdanju Kvadrature kruga govori o ljudima iz jednog sela ispod Zlatara, koji su sačuvali sve ono što čoveka čini čovekom, počev od poštenja, preko poštovanja onih do sebe i onih oko sebe, pa do solidarnosti i plemenitosti. To selo u kome žive čestiti i pravi ljudi zove se Pravoševo.

Autor Branko Stanković