Životna sredina i zdravlje- Ko muti vodu

Vodu nazivamo izvorom života, ali u taj isti izvor bacamo čvrst i tečan otpad.Pojedine reke smo već odavno pretvorili u otpadne vode i umesto dragocenog resursa stvorili od njih pretnju životnoj sredini i zdravlju.

Vremena za odlaganje više nema, a problem otpadnih voda je postao jedan od najvažnijih ekoloških problema u Srbiji. O odsustvu integralnog i kontinuiranog upravljanja vodama u Srbiji govori profesor Jovan Despotović sa katedre za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autorka i urednica je Aleksandra Božović