Velikani- Radomir Putnik

U istoriji nema primera da uputstva za obuku trupa napiše potporučnik, kao što je to učinio Radomir Putnik 1868. godine.

Kada je postavljen za načelnika Glavnog generalštaba, srpska vojska nalazila se na ivici rasula. Samo za par godina Putnik je uspeo da konsoliduje njene redove, da odstrani iz vojske razoran uticaj unutrašnjih međupartijskih trvenja i da je naoruža savremenim oružjem. Posle pobede srpske vojske u Kumanovskoj bici u Prvom balkanskom ratu postaje prvi srpski vojvoda.
Kada su određivane dnevnice oficirima narediće: "Dnevnice potporučnika i vojvode ima da budu jednake - tri dinara dnevno". Zbog pobeda srpske vojske u bitkama na Ceru i na Kolubari, razrešen je aktivne službe i Oskar fon Poćorek, komandant austrougarske Balkanske vojske. Paul fon Hindenburg, nemački feldmaršal, poredeći ratničko umeće Poćoreka i Putnika, veliča srpskoga vojskovođu: "Gde magarac može da se poredi sa lavom!"
Tokom albanske golgote Putnik nije mogao ni da hoda, ni da jaše. Njegovi vojnici su ga, u specijalno napravljenoj nosiljci, preneli na rukama do Skadra... Početkom 1916. fizički iznemogao vojvoda Putnik upućen je da se leči u Nici. Nije dočekao da se vrati u oslobođenu zemlju. Umro je u maju 1917. u 70. godini. Iza njega ostao je mit o nepobedivosti srpske vojske...
Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.

broj komentara 0 pošalji komentar