Arhitektura danas- Brutalizam

Beogradski brutalizam je jedna od mogućih definicija arhitekture koja je dominirala 70-ih i 80-ih godina 20. veka u Beogradu pored socijalističke moderne ili internacionalnog stila, i koja je funkcionisala kao otvoren sistem oblika i značenja.

Frenetična izgradnja u periodu koji je prethodio opštoj ekonomskoj krizi i krahu socijalističkog sistema stvorila je urbani estetski milje koji je uslovio različite sub-kulture, od kojih su neke prešle u urbane legende, koje i danas imaju odjek. Svesni ograničenja koje podrazumeva citiranje određenog stila kao skupa formi, govorimo o Beogradskom brutalizmu pre svega kao o periodu, kao urbanom pejzažu koji je formirao kulturu koju i danas delimo.

Cilj emisije Arhitektura danas: Brutalizam je da se kroz projekcije i razgovor sa arhitektom Zoranom Abadićem, autorom projekta rekonstrukcije Palate pravde u Beogradu, jednog od najznačajnijih primera uspešne brutalističke arhitekture istraži ovaj period u beogradskoj arhitekturi koji je, kao deo kulturne sredine formirao identitet više generacija Beograđana.
Odnos prema temi je aktivan, a ne ekskluzivno prikazivački - pre svega jer se bavimo tkivom koje je živo, objektima i formama koje su neprekidno u funkciji i koje traže otvoren pristup njihovoj prirodi. Beograd je još uvek zahvaljujući brutalistima, pre svega betonski grad.

 

Urednica emisije: Ljiljana Đurović

broj komentara 0 pošalji komentar