Trag u prostoru- Saga o gospodarima brzine

Za ptice se oduvek verovalo da poseduju magična svojstva. Smatrane su glasnicima bogova, a u mnogim kulturama sveta i danas se veruje da ptice predstavljaju vezu između neba i zemlje.

Prema verovanju starih naroda, ptice su simbol besmrtnosti i svaka ima određeno značenje. Soko nije kao ostale grabljivice. Svojim savršenim letom, plenio je i oduševljavao čoveka od davnina, a sivi soko je jedna od najviše proučavanih ptica. U narodnoj epskoj poeziji sivi soko je opisan kao lovac na utve zlatokrile. Ova ptica je predstavljala simbol viteštva, snage, brzine, borbenosti i spretnosti. U srpskim narodnim pesmama često se pominju sokolovi i orlovi. Zbog svojih izvanrednih letačkih sposobnosti sivi soko je od davnina korišćen kao svestrana lovna, odnosno sokolarska ptica.

U srednjem veku soko je bio oličenje vladarske vlasti. Pored zlata i svile, bili su najcenjeniji poklon darivan sa dvora na dvor. Kao simbol pojavljuje se svuda: na nadgrobnim spomenicima, novcu, minijaturama i ornamentima, u nazivima mnogih planina i mesta. Centar za odgajanje sokolova bio je u staroj Raškoj, nedaleko od manastira Studenica, za koji se veruje da je ostao nerušen od Turaka zato što su njegovi monasi bili vešti u uzgajanju i treniranju pa su Turcima danak plaćali sokolima. Sokolari su najčešće uzimali samo po jednog mladunca iz legla i tako se trudili da ne ugroze opstanak vrste. Samo vladari i najimućniji ljudi tog vremena su lovili sokolovima. 

Ipak odnos čoveka prema ovim pticama nije uvek bio odnos divljenja i poštovanja. Šta više 19. marta 1902. godine, doneta je međunarodna konvencija kojom je većina ptica grabljivica proglašena za štetočine. Time je njihovo uništavanje legalizovano, a za mnoge vrste bio je to rat do istrebljenja. Prve ideje o zaštiti ptica grabljivica vezane su za Parisku konvenciju, iz 1950. godine, kojom su načelno zaštićene sve vrste. Vašingtonska, odnosno Međunarodna konvencija o trgovini ugroženim životinjama i biljkama, iz 1973. godine; Bernska, ili Konvencija o zaštiti evropskog živog sveta i prirodnih staništa iz 1979. godine; potom Bonska ili Konvencija o migratornim vrstama, Direktiva i Rezolucija Evropske Unije, kao i CITES konvencija, samo su deo globalnih pokušaja da se ptice grabljivice zaštite od uništavanja. I kod nas je strogo zabranjeno svako narušavanje njihovih prirodnih staništa, ubijanje, uzimanje iz prirode ili bilo koj vid trgovine divljim pticama grabljivicama.

Nažalost ubijanje sokolova ni danas nije prestalo.

broj komentara 0 pošalji komentar