Dokumentarne fusnote – Šorom šajke a Dunavom voz

Šorom šajke a Dunavom voz je naša naredna Dokumentarna FusNota i u njoj se bavimo svetskim tehničkim čudom broj dva, koje se našlo tik uz rame tehničkog čuda broj jedan - Sueckog kanala, a koje se desilo krajem 19. veka ovde na našem terenu. Zbog njega, u stvari, i sadašnji Mađarski predsednik tvdri da je Mađarska nekada izlazila na Jadransko more.

Još jedna neverovatna priča o našoj neverovatnoj sposobnosti da zaboravljamo! Tekstove i režiju potpisuje Olivera Pančić.