TV teatar – Drama o Mirjani i ovima oko nje

Ivor Martinić, "Drama o Mirjani i ovima oko nje", Jugoslovensko dramsko pozorište

Glavni lik Mirjane centar je drame na granici teatra apsurda i postmodernog poimanja banalizacije ljudskog bitisanja. Oko nje se vrte drugi likovi u svojoj fragmentarnoj egzistenciji, a sve zajedno, i pored originalnog humora, stvara mučan utisak praznine.

Ćerka tinejdžerka, sa ambicijom da postane pevačica, i bolesna majka koja dolazi u posetu - okosnica su osnovne radnje... Mirjanin pasivni odnos prema njima, kao i prema muškarcima sa kojima ostvaruje kontakt, zapravo su proizvod njenog nezainteresovanog stava prema sebi i sopstvenom životu...

Maestralna gluma ženskih likova donosi specifičnu atmosferu ovom dramskom ostvarenju.

Igraju: Mirjana Karanović, Branka Petrić, Jelena Petrović, Marko Baćović, Cvijeta Mesić, Anđelika Simić, Feđa Stojanović i Bojan Lazarov
Režija: Iva Milošević
Urednik TV Teatra: Mirjana Lazić
TV režija: Andrea Ada Lazić