Sveta Gora – Nebeski grad: Monaška republika, 2-11

U drugoj epizodi dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori se o zvaničnom i institucionalnom početku života Svete Gore, koji se vezuje za osnivanje njenog prvog manastira - Velike Lavre.

Njegovo osnivanje iz 963. godine duguje se Svetom Atanasiju Atonskom i vizantijskom caru Nićiforu Foki, a sobom donosi korenitu novinu u dotadašnjem životu svetogorskih monaha: opštežiteljni vid monaštva. Spor sa do tada ukorenjenim, anahoretskim tipom svetogorskog monaštva razrešen je donošenjem prvog svetogorskog ustava - takozvanog Tragosa, koji je regulisao život različitih monaških obrazaca življenja.
Nakon osnivanja Velike Lavre, kao prvog i najznačajnijeg manastira na Svetoj Gori, podižu se mnoge druge monaške porodice: Gruzini osnivaju manastir Iviron, ubrzo potom nastaje i manastir Vatoped, nakon čega će na atonskom poluostrvu svoje zajednice osnivati i Rusi, Srbi i Bugari. Na Svetoj Gori je izvesno vreme postojalo i nekoliko latinskih manastira (Amalfion, manastir Sicilijanaca, Kalabrijski manastir), koji su opstali čak i nakon raskola iz 1054. godine. Sveta Gora tako postaje prava monaška republika, to jest zajednica različitih etniciteta okupljenih oko hrišćanske vere kao univerzalnog sistema vrednosti.
Učestvuju: prof. dr Mirko Sajlović, prof. dr Radivoj Radić, prof. dr Vladeta Janković, dr Bojan Miljković, dr Kriton Hrisohoidis, jeromonah Timotej Vatopedski.
Urednik serijala: prof. dr Mikonja Knežević

Repriza , 20. mart u 01:50 i 09:50