Čitaj mi!

Umetničko razgibavanje: Nekornomikon – Magijski kult, 19-30

Umetničko razgibavanje je novi oblik vanvremenskog kulturnog programa.

Svaka epizoda budi našu radoznalost, usmerava naš pogled ka nesvakidašnjim likovima i stvara veze između tema koje na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog. Umetničko razgibavanje hvata duh vremena, identifikuje trendove u nastajanju i priča jedinstvene, iznenađujuće i neočekivane priče.
Široka lepeza tema koje kombinuju novinarsku analitičost, zahtevni narativ i humor! Ranije neotkrivene ili malo poznate priče, (lažno) naivna pitanja koja smo svi sebi postavljali, a da ih nikada nismo naglas izrekli!
U ovoj epizodi, sa bezbedne udaljenosti, posmatraćete otvaranje čuvene knjige kriptičnih obreda: Nekronomikon.

 

Repriza , 02. decembar u 02:35