Čitaj mi!

Dokumentarni film

Boš - vrt uživanja

Godine 2016. obeleženo je pola veka od smrti Hijeronima Boša.

 

To je skoro jedina informacija o autoru Vrta uživanja kojoj možemo precizno odrediti datum. Boš, vrt uživanja je film o njegovoj najvažnijoj slici i jednoj od svakako najvažnijih slika na svetu.
Film teče kao razgovor između pisaca, istoričara, istoričara umetnosti, muzičara i umetnika, koji nudi gledaocima ključeve za razumevanje Vrta uživanja, umetnika i njegovog vremena.
Režija: Hoze Luis Lopez-Linares

 

 

 

Repriza ,24. avgust u 05.15 i 12:50