RTS Lab: Imperativ savršenstva

Budite uspešni i lepi. Budite najbolja verzija sebe.

Pojedinac u potrošačkom društvu zna za različite imperative. Međutim,
problem nastaje kada se određeni savremeni obrasci pretvore u teror.
Jedan od njih je i imperativ večne mladosti.

Da li su žene podložnije uticajima koji stižu iz medija, sa društvenih
mreža? Kako se sa tom situacijom bore mladi? Na ova pitanja u emisiji odgovaraju: prof. dr Anđelka Kolarević, psihijatar, prof. dr Divna Vuksanović, filozof medija, i sociolog Ilija Malović.
Emisiju pripremila Jovana Džambić, urednik Milena Vujović.

Repriza 26.maj u  01:00 i 09:20