Koko Šanel: Nepokorna

Iako je isprva bio robna marka šešira, brend Šanel danas je jedan od najpopularnijih i najcenjenijih luksuznih brendova na svetu. Simbol je vrhunskog francuskog stila, a njegova međunarodna reputacija nije se promenila gotovo ceo jedan vek.

Iako je isprva bio robna marka šešira, brend Šanel danas je jedan od najpopularnijih i najcenjenijih luksuznih brendova na svetu. Simbol je vrhunskog francuskog stila, a njegova međunarodna reputacija nije se promenila gotovo ceo jedan vek.

Repriza , 24.maj u 04:05 i 12:05