Filozofija i ...Islamska misao

Nova emisija serijala Filozofija i ... posvećena je istočnoj, islamskoj misli. Ova misao je na zapadu mnogima još nepoznanica iako je prva obrazovna ustanova u Evropi, koja je ozbiljno izučavala orjentalne nauke osnovana 1250. godine u Toledu na zahtev hrišćanskih misionara.

Iako postoje mišljenja da u islamskoj misli nema osnova da se o njoj govori kao o tradiciji koja u sebi sadrži filozofska načela i razmatranja, drugi su mišljenja da je ona samo nastavak starogrčke baštine uz određene dodate elemente.
Islamska misao zahvaljujući velikim imenima i svojim predstavnicima poput Avicene i Averoesa ubraja se u filozofsku misao i tekovinu.
Da bi smo bolje spoznali suštinu istoka i islama potrebno je poznavanje te kulture i misli. O tome šta je suština islamske misli , koliko se ona oslanja na antičku filozofiju i koliko je slična zapadnim učenjima za emisiju Filozofija i islamska misao govori dr Seid Halilović koji je doktorirao islamsku filozofiju u Komu, najčuvenijem islamskom Univerzitetu u svetu.
Urednik i autor Jasmina Vujnović Milošević

repriza 20. maj u 09:55