Čitaj mi!

Autorsko veče Dušana Radića, 1. deo

Snimak koncerta održanog 10. marta 2005. godine i posvećenog stvaralačkom opusu Dušana Radića, jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora 20. veka.

 

Pored brojnih filmskih partitura koje je komponovao, pre svega, za holivudske produkcije, Radić je autor svestranog opusa koji obuhvata više od 200 opera, baleta, dela kamerne i orkestarske muzike. Pomenućemo samo neke od njegovih ostvarenja: partiture za filmove Džingis kan, Dugi brodovi Džeka Kardifa, Sibirska ledi Magbet, Andžeja Vajde, horsko delo Gungulice, Spisak, trinaest krokija za trinaest izvođača, na sažete stihove Vaska Pope...
Dušan Radić je 25 godina stvarao kao slobodan umetnik, a zatim je do penzionisanja predavao kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član Udruženja kompozitora Srbije bio je od 1949. godine. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.