Vreme televizije: Programske greške sa krupnim političkim posledicama

Epizoda serije Vreme televizije odnosi se na rad Informativnog programa TV Beograd u 1987. godini. Ta godina bila je uvod u velike potrese koje će zadesiti srpsko i jugoslovensko društvo u periodu zaključno sa 1991. godinom, pa i dalje.

Početak godine obeležen je zalaganjem programa za realnu ekonomiju i izmenu političkog sistema, zapravo za sveobuhvatnu društvenu i ekonomsku reformu. Međutim, događaju u Kosovu Polju, kada je Slobodan Milošević izgovorio čuvenu rečenicu - Niko ne sme da vas bije, vraćaju kosovsku problematiku u prvi plan programskog interesovanja. Potom sledi prikaz reagovanja u Televiziji Beograd na komentar Jelene Lovrić o pojavama nacionalizma. Reagovanja se nastavljaju na prezentiranje izlaganja Dragiše Pavlovića, predsednika GK SK Beograda, direktorima i glavnim i odgovornim urednicima javnih glasila u Beogradu i obrazloženje ostavke Živane Olbine, predsednika Programskog saveta Politike. Takođe, reaguje se i na izveštaj sa sednice predsedništva RK SSRNS o Kosovu i pisanju štampe. Programski savet Informativnog programa taj komentar i izveštaj ocenjuje kao krupne programske greške sa političkim posledicama. Uslediće osvrt na ponašanje Televizije Beograd u vezi sa Osmom sednicom CK SKS.
Učesnici: Nino Brajović, komentator, Petar Špoljarić ENG, snimatelj, Gordana Suša, zamenik glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa, Branka Mihajlovi,ć urednik Unutrašnjo-političke rubrike, Nadežda Gaće, komentator, Dušan Mitević, zamenik generalnog direktora RTB, Milica Lučić-Čavić, komentator. Umesto ostalih aktera, koji se nisu odazvali pozivu da svedoče, prezentirani su dokumenti koji upućuju na njihove stavove.
Scenarista dr Miroslav Savićević; urednici dr Miroslav Savićević i Vesna Došen; voditelj Mića Orlović; reditelj Nikola Lorencin

 

repriza, 22.oktobra u 01:20 i 08:55