Čitaj mi!

Ostavi sve i čitaj: Ljubiša Ristić

Na sreću, knjige ostaju, kaže u novom izdanju emisije Ostavi sve i čitaj Ljubiša Ristić, pozorišni reditelj, čije je ime ušlo u brojne svetske enciklopedije i leksikone, osnivač KPGT-a i reditelj najdugovečnije i najizvođenije predstave u istoriji srpskog pozorišta - Buba u uhu (1971. JDP).

Otkrivajući imena pisaca i knjiga koje su na njega presudno uticale, Ljubiša Ristić ističe da literatura koja se pročita do četrnaeste godine temeljno određuje ličnost za ceo život i da je sve posle toga samo dopuna i informisanje o novim naslovima. Sa nespornim doprinosom pozorišnoj umetnosti i kulturi na području nekadašnje Jugoslavije, Ljubiša Ristić govori o opasnostima stvaranja male, feudalizirane kulture, komercijalizaciji umetnosti i njenoj sudbini u uslovima tržišnog vrednovanja, razlozima zbog kojih je jugoslovenski kulturni model - model sadašnjosti i budućnosti na ovom prostoru, ko je danas kulturna elita i zašto je kultura jedina prava odbrana zemlje.
U nastavku emisije, čuveni reditelj govori i o autonomiji umetnosti, slobodi stvaranja, dominaciji umetnosti nad svakim vidom aktivizma i o imperativu neprekidne proizvodnje novih vrednosti.
Autorka i urednica emisije je Gorica Zarić Jovanović, muzička urednica Nevena Popović, dizajner Miloš Gojković, reditelj Ivan Milanović.

Repriza 29.9.2021. u  08,12